Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2018

voiceinsilence
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(…). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromavooid avooid viacudoku cudoku
voiceinsilence
5033 6ec7 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacudoku cudoku
voiceinsilence
6395 bac3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacudoku cudoku
voiceinsilence
9908 8012 500
Reposted fromseaweed seaweed viacudoku cudoku
voiceinsilence
7813 2374 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viacudoku cudoku
voiceinsilence
1222 f037 500
Reposted frompiehus piehus viacudoku cudoku
voiceinsilence
6617 f1fa 500
Reposted fromtfu tfu viacudoku cudoku
8336 3a7b 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viacudoku cudoku
voiceinsilence
4363 4063
Reposted fromnyaako nyaako viacudoku cudoku
voiceinsilence
6153 dc2b
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viacudoku cudoku
voiceinsilence
6929 47a9
Reposted fromolaosa olaosa viacudoku cudoku
voiceinsilence
1875 bd4c 500
Reposted fromPoranny Poranny viacudoku cudoku
voiceinsilence
Jeśli udało Ci się uratować chociaż jedno życie, zmienić chociaż raz szlak biegu zdarzeń na lepszy, jeśli udało Ci się podnieść z bruku czyjeś serce, albo wnieść w czyjś świat coś dobrego, jeśli ofiarowałeś komuś, coś co pozwoliło mu na nowo uwierzyć – to myślę, że udało Ci się zrobić to, co w życiu najważniejsze. 
— Aleksandra Steć
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viacudoku cudoku
voiceinsilence
Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
Reposted fromtillbaka tillbaka viacudoku cudoku
voiceinsilence
Reposted fromyourtitle yourtitle viacudoku cudoku
voiceinsilence
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viacudoku cudoku
voiceinsilence
Bądź sobie pochmurny, ale nie rób deszczu.
— Phoebe Buffay, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku
voiceinsilence
8568 1a97
Reposted fromadamkrk adamkrk viacudoku cudoku
3986 7a2d
Reposted fromdavid-10inch david-10inch viacudoku cudoku
voiceinsilence
Była niepoprawną romantyczką, niezależną i, delikatnie mówiąc, dość niewinną. Jeśli pozwoliło jej się mówić, mogła trajkotać bez przerwy, lecz jeśli przebywała w towarzystwie kogoś, z kim nie miała wspólnego języka - innymi słowy, z większością mieszkańców Ziemi - ledwo otwierała usta.
— Haruki Murakami
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl